Igogailua jartzearen kostua berdin banatu behar al da komunitateko jabe guztien artean?

JHLaren 9.1.e) artikuluaren arabera jabeen betebeharrak deskribatzen ditu, jabeetako bakoitzak higiezina eta haren zerbitzuak behar bezala mantentzeko gastu orokorrak komunitatean duen partaidetza-kuotaren arabera. ordaindu behar ditu Jabe bakoitzak ordaindu behar du.
Ez du balio zati berdinetan ordaintzea, guztien artean zatituta, ezta altueraren proportzioan ere. Izan ere, Jabetza Horizontalaren Legeak komunitatearen gastuak erabiltzaile izateagatik ez dela ordaintzen, baizik eta jabe izateagatik banatzeko irizpidea da, eta horietako bakoitza elementu komunena da, partaidetza-kuotaren proportzioan.

Baliteke erkidegoak igogailuak jartzeko gastuak banatzeko beste modu bat adostea, baina jabe guztiek aho batez erabaki behar dute.