Aholkularitza

Aholkularitza


Konfiantzazko pertsonak, hemengoak gara

Esan agur paper guztiei

Zuretzat zerbitzu integrala eskaintzea gure helburua da, enpresaria, merkataria, autonomoa, abeltzaina edo profesionala zaren kontuan hartu gabe; horretarako, sistema informatiko modernoak ditugu. Era berean, Indarra Asesores S.A. enpresaren laguntza dugu. Iruñeko enpresa hori lan, kontable, fiskal eta juridiko aholkularitzan espezializatuta dago.

Kontabilitate arloa

- Administrazio eta kontabilitate kudeaketa.
- Kontabilitate Plan Orokorraren diseinu pertsonalizatua.
- Kontabilitate aholkularitza jarraitua.
- Bideragarritasun azterlanak eta kudeaketa planak.
- Egoera, ustiapen eta egiaztapen balantzeak.
- Kontabilitate ekitaldia irekitzea eta ixtea.
- Finantza kontabilitatea.
- Kontabilitate analitikoa eta kostuena.
- Kontabilitate liburuak legeztatzea.
- Urteko kontuak legeztatzea eta gordailutzea.Informazioa eskatu

Arlo fiskala

- Aholkularitza fiskal jarraitua.
- BEZaren aitorpenak.
- PFEZren ordainketa zatikatuak.
- Lokalen errentamenduen atxikipenak.
- Liburuak legeztatzea.
- Urteko kontuak aurkeztea.
- Erkidego barruko eragiketen aitorpena.
- Sozietateen gaineko zerga eta zerga bereziak.
- Administrazio publikoen aurrean zorra geroratzea.
- Ogasunaren aurreko instantziak eta errekurtsoak.
- Ikuskapen fiskalak.
- JEZko altak eta bajak eta erakundeen errolda.
- Ziurtagiri telematikoak Nafarroako Ogasunaren eta AEATen aurrean.
Informazioa eskatu

Lan arloa

- Enpresaren altak.
- Lan-kontratuak.
- Nominak.
- Gizarte Aseguruak.
- Kitapenak.
- Langabeziarako kotizazio ziurtagiriak.
- Kaleratzeak eta zehapenak.
- Lanaldia.
- Adiskidetze ekitaldietara eta laneko epaiketetara joatea.
- Langileen altak eta bajak.
- Erregulazio espedienteak.
- Enplegurako laguntzen eskaera eta jarraipena.
- Hobariak eta diru-laguntzak.

Informazioa eskatu

Arlo juridikoa

- Epaiketetan aholkularitza eta laguntza.
- Alokailu kontratuak idaztea.
- Negozioen, higiezinen eta abarren salerosketa kontratuak idaztea.
- Sozietateak eratzea eta legeztatzea.
- Akzioen edo partaidetzen eskualdaketa.
- Enpresari araudi egokiari buruzko aholkularitza ematea, enpresaren jardueraren arabera.
- Ordaindu gabekoen erreklamazioa.
- Administrazioaren aurreko baliabideak.
- Zenbatekoak erreklamatzea.
- - Erreklamazio judizialak eta enbargoak.
- Porrotak kudeatzea.
- Oinordetzak, donahintzak eta ondareak.
Informazioa eskatu

948 58 11 32

Aholkularitza telefonoz

606 89 68 43

Whatsapp bidez arreta

info@mainonea.com

Idatzi konpromezurik gabe

Informazioa gehiago eskatzeko