Aseguru-artekaritzaren Pribatutasun-politika

DATUAK BABESTEKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: 2016/679 (EB) Erregelamenduak eta 3/2018 (EB) LOPD-GDDk ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu MAÑONEA SEGUR SLk tratatuko dituela emandako datu pertsonalak, eta GENERALI aseguru-etxearen aseguru-agente esklusibo gisa jardungo duela. Aseguru-etxe hori izango da tratatutako datu pertsonalen erantzulea.
Helburua: ASEGURUAK eta SINIESTROAK BITARTEKARITZAREN KUDEAKETA: gure eta lagapen-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten helburuak; gure bezeroarekiko merkataritza-harremanarekin eta gure zerbitzuak ematearekin zuzeneko lotura duten komunikazioak bidaltzea; baita merkataritza-komunikazioak bidaltzea ere.
Legitimazioa: Interesdunaren adostasuna:

 

– MAÑONEA SEGUR SLren aldeko Aseguruen Bitartekotza Zerbitzurako baimena, bereziki babestutako datuak tratatzeko baimena barne (aseguratuen osasun-datuak, senide eta/edo ondorengo adingabeen datuak, besteak beste), beharrezkoa denean, eta datuak GENERALI enpresari lagatzea, informatzeko betebeharraren 7. klausula sinatuta.

 

– Beste aseguru-produktu, sustapen, eskaintza eta newsletter batzuei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzea. Bezeroarekiko komunikazioak WhatsAppen edo antzeko plataformen bidez.

 

– Baliogabetutako polizen datu pertsonalak kontratu berriak kontratatzeko erabiltzeko eta GENERALI enpresari lagatzeko baimena.

 

Arduradunaren eta hirugarrenen interes legitimoa:  aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeari buruzko otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuan definitutako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren helburuak

Legezko betebehar bat betetzea:  3/2020 Errege Lege Dekretua, DBEO 2016/679 EB eta LOPD-GDD 3/2018

Kontratu bat gauzatzea: zerbitzuak aseguru-bitartekari gisa

Hartzaileak: Datuak lagako zaizkie honako hauei: GENERALI; Aseguruen Zuzendaritza Nagusia; arlo horretan eskumena duen administrazio publikoa.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, eta horretarako prestatutako inprimakiaren bidez balia ditzakezu (ArSol eskubideen erabilera), www.mañonea.com  webgunean.
Jatorria: Interesduna bera edo legezko ordezkaria.
Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu www.mañonea.com  webgunean.

 

Bitartekaria izendatzea

MAÑONEA SEGUR S.L.

IFK: B71193288

Onarpen honen bidez, aseguru-bitartekaria aukeratzeko askatasuna baliatuz, MAÑONEA SEGUR S.L. aseguru-eragiketa guztietako aseguru-agente izendatzen da (erregistro-zenbakia: C0072B71193304), otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuak, Espainiako ordenamendu juridikoan Europar Batasuneko kontratazio publikoko zenbait arlo sartzen dituen premiazko neurriei buruzkoak, ezarritakoaren arabera.

 

Une honetatik aurrera, MAÑONEA SEGUR S.L.ri baimena ematen dio hartzailearen aseguru-kontratuei, estaldurei, baldintzei, tasei eta abarri buruz behar duen informazio guztia biltzeko, bai eta aseguru-beharrak orainaldian eta etorkizunean aztertzeko behar izan dezakeen beste edozein datu ere. Izendapen horrek aurretiazko beste edozein akordio deuseztatzen du, eta indarrean jarraituko du idatziz ezeztatu arte.

 

 

BEZEROARI ASEGURU-BITARTEKARITZAREN BERRI EMATEKO BETEBEHARRA

 

Identitatea: MAÑONEA SEGUR S.L.

IFK  B71193288

 

Artikulu honen arabera: Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeari buruzko otsailaren 4ko 3/2020 Errege Dekretua. Datu hauek ematen dizkizugu:

 

 1. Gure egoitza soziala hemen dago: BRAULIO IRIARTE kalea, 9 BEHEA – 31700 ELIZONDO (NAFARROA)

 

 1. MAÑONEA SEGUR S.L. enpresak aseguruak banatzen ditu GENERALI aseguru-etxearen AGENTE EXCLUSIVO de SEGUROS gisa, eta aholkularitza eskaintzen du analisi objektibo eta pertsonalizatu batean oinarrituta, aseguru eta berraseguru pribatuen banaketari buruzko Legearen arabera.

 

 1. Indarreko legeriak xedatzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu MAÑONEA SEGUR S.L.:

 

a-  Legean ezarritako baldintza guztiak betetzen ditu, eta Aseguru Bitartekarien Administrazio Zuzendaritza Nagusiaren Erregistroan inskribatuta dago, GENERALI aseguru-agente esklusibo gisa.

c-   Edozein kexa edo erreklamazio aurkezteko, bezeroaren arretarako departamentu bat dauka, eta haren ardura da kexa eta erreklamazioei erantzutea, GENERALI konpainiaren bidez, servicioatencionalcliente.es@generali.com  helbide elektronikoaren bidez edo 900 903 433/91 112 34 43 telefonoetan.

d-  MAÑONEA SEGUR SL enpresak, tratamenduaren arduraduna den aldetik, ezarrita dauka bere datu pertsonalen tratamendua, Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta indarrean dagoen Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Legean aurreikusitakoaren arabera, erantsitako dokumentuaren arabera.

e-  Aseguru-kontratuari dagokionez jasotako ordainsariaren izaera komisio gisa ezartzen da, eta aseguru-erakundeak ordaintzen du.

 

 

 1. Agenteak ez du gizarte-partaidetzako harremanik aseguru-etxearekin, eta ez dago agentzian lotura esturik duen aseguru-etxerik; beraz, aholkularitza independentea eskaintzen da, hirugarrenekiko interesik gabea.

 

 1. Agentziak, halaber, Aseguru Kontratuari buruzko 50/1980 Legearen 21. artikuluaren edukiaren berri ematen dio bezeroari; horrela, bitartekariak aseguru-etxeari egiten dizkion jakinarazpenek interesdunak berak (aseguru-hartzaileak) egingo balitu bezala izango dituzte ondorio berberak.

 

 1. Agiri hau sinatuz jasotzen dudan informazioaren jakitun, MAÑONEA SEGUR S.L. bitartekari izendatzen dut, eta baimena ematen dut aseguru-kontratuak nire izenean eta/edo legez ordezkatzen dudan enpresaren izenean kontratatu, aldatu eta hutsaldu ahal izateko, sortutako beharrizanen arabera.

 

 

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Identitatea: MAÑONEA SEGUR S.L.

IFK: B71193304

Posta-helbidea: BRAULIO IRIARTE kalea, 9 Behea – 31700 ELIZONDO (NAFARROA)

Teléfono: 948581132 / 60689684

Posta elektronikoa: info@mainonea.com

Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO): Consulting & Strategy GFM, SL (GFM Servicios)

DBO kontaktua: dpo@gfmservicios.com

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

MAÑONEA SEGUR SL agentzian, GENERALI aseguru-etxearen agente esklusiboa den aldetik, interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, SEGUROS eta SINIESTROS bitartekaritzaren kudeaketa egiteko: gure eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten helburuak; aseguru-beharren analisia, aseguru-aurrekontuak egitea, aseguru-aurrekontuak egitea, polizak jaulkitzea, aseguratutako arriskuen kudeaketa berrikustea, aseguratutako arriskuen kudeaketa barne, gehigarriak ematea Gure bezeroarekiko merkataritza-harremanarekin eta gure zerbitzuak ematearekin zuzenean lotutako komunikazioak bidaltzea, baita merkataritza-komunikazioak bidaltzea ere.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zenbait helburutarako, datuak gordeko dira interesdunak datuak ezabatzeko eskubidea eta legezko betebeharrak eta erantzukizunen preskripzioa betetzeko beharrezkoa dena baliatzen ez duen bitartean.

Aseguru-kontratua suntsiarazitakoan, agenteak edo aseguru-agentziak datuak ezereztu beharko ditu, interesdunak beste helburu batzuetarako eta, bereziki, beste kontratu bat egiteko baimendu ez badio.

Nolanahi ere, baliogabetutako polizen datu pertsonalak erabiltzeko baimena eskatu dizugu, kontratu berriak kontratatzeko eta datu horiek aseguru-etxeari lagatzeko, eta aseguru-etxeak edozein unetan ezeztatu ahal izango ditu.

 

 

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

MAÑONEA SEGUR S.L.n interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, helburu hauekin:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra;

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko.

DBEO: 6.1.b) Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa den tratamendua.

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

DBEO: 6.1.f) Tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek lortu nahi dituen interes legitimoak asetzeko beharrezko tratamendua, betiere interes horiek interesdunaren oinarrizko interes edo eskubideak gailentzen ez badira.

Hona hemen zure datuak tratatzeko lege-oinarria:

 

▪    Interesdunaren adostasuna: MAÑONEA SEGUR SLren aldeko Aseguruen Bitartekotza Zerbitzurako adostasuna: aseguru-bitartekaritzako lanak egiteko beharrezkoak diren datuen tratamendua, bereziki babestutako datuak (aseguratuen osasun-datuak, senideen eta/edo ondorengo adingabeen datuak, besteak beste) beharrezkoa denean; hirugarren erakundeei datuak lagatzea; eskatutako edo kontratatutako zerbitzua emateko beharrezkoak diren beste aseguru-kontratu batzuen arduradunarekin lotutako beste erakunde batzuei buruzko datuak; eskatutako edo baliogabetutako datu pertsonalak erabiltzeko behar diren beste aseguru-kontratu batzuk bidaltzea;

▪    Arduradunaren eta hirugarrenen interes legitimoa: aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeari buruzko otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuan definitutako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren helburuak.

▪    Kontratu bat gauzatzea: aseguru-bitartekari gisa, MAÑONEA SEGUR SLren aldeko kontratua.

▪    Legezko betebeharrak betetzea: 3/2020 Errege Lege Dekretua, 2016/679 EB Errege Lege Dekretua, 3/2018 Lege Organikoa eta 50/1980 Legea, Aseguru Kontratuari buruzkoa.

 

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?ç

Datuak honako hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:

▪    GENERALI

▪    Zerbitzua emateko beharrezkoak diren tratamenduaren arduradunarekin lotutako enpresak eta erakundeak, SEGUROEN bitartekaritza eta SINIESTROS arreta kudeatzeko helburuarekin, mugarik gabe adierazita: perituak, abokatuak, prokuradoreak, konpontzaileak, Bezeroaren Arreta Saila.

▪    Epaitegiak eta auzitegiak

▪    Aseguruen Zuzendaritza Nagusia

▪    Aseguru-polizak kotizatzeko beharrezkoak diren enpresak

 

Datu-transferentziak hirugarren herrialdeetara?

Ez dago aurreikusita hirugarren herrialdeetara datu-transferentziarik egitea.

 

Zer eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak du eskubidea berresteko ea MAÑONEA SEGUR SL artekaritzan berari buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea dute, bai eta zuzenak ez diren datuak zuzentzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, MAÑONEA SEGUR S.L.k datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egin edo defendatzeagatik izan ezik.

Eskubideak MAÑONEAren web orrian (www.mañonea.com ) erabili ahal izango dituzu, “ArSol eskubideen erabilera” formularioaren bidez, zure nortasuna behar bezala egiaztatuz.

Xede jakin baterako baimena eman badu, emandako baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango du, baina horrek ez dio eragingo baimena kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratzen bazaizkizu, batez ere zure eskubideak baliatuz gogobetetzea lortu ez baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko arloan eskumena duen kontrol-agintaritzaren aurrean, www.agpd.es  webgunearen bidez.

Aldez aurretik, erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio Datuak Babesteko ordezkariari, dpo@gfmservicios.com  helbide elektronikoan, eta hark gehienez ere hilabeteko epean ebatziko du erreklamazioa.

 

Nola lortu ditugu zure datuak?

MAÑONEA SEGUR S.L. enpresan tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak berak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Tratatzen diren datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Norberaren eta zuzeneko senideen identifikazio-datuak, aseguru-hartzailea ez diren beste aseguratu batzuen kasuan, poliza kolektiboetan.
 • Posta-helbideak eta helbide elektronikoak.
 • Merkataritza-informazioa.
 • Ezaugarri pertsonalen, akademikoen eta profesionalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak, enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Finantza-, ekonomia- eta aseguru-datuak.
 • Bankuko datuak.

 

Datu berezien kategoria hauek tratatzen dira: osasunari buruzko datuak, aseguratuen osasun-egoerari buruzko zinpeko aitorpena, ondorengo adingabeen datuak kontratatzeko: bizitza-aseguruak, osasun-aseguruak, istripuak edo datu mota horiek eskatzen diren bestelako aseguruak.