HAUEK DIRA NEGOZIO BATI EKITEAN GEHIEN ERABILTZEN DIREN GASTUAK

IREKITZE ETA ERATZEKO GASTUAK

 • Lokalaren lizentzia eta irekiera..
 • Arkitekto bat kontratatzea obra-proiektua egin dezan.
 • Lokala berritzea.
 • Jarduerari eta irekitzeari dagozkien tasak.
 • Sozietatearen eraketa (sozietate bat osatzen ez baduzu eta autonomo gisa alta ematen baduzu, gastu hori saihestuko duzu.

 

INBERTSIOA

 • Higiezinak
 • Ekipo informatikoak.
 • Makineria
 • Ibilgailuak
 • Altzariak
 • Etab.

HILEKO GASTUAK

 • Autonomoaren kuota.
 • Soldatak (langileak kontratatu badituzu)
 • Gizarte Segurantza (langileak kontratatu badituzu)
 • Hornidurak (argia, Internet, ura, etab.)
 • Aseguruak (erantzukizun zibila, lokalarena, etab.)
 • Aholkularitza
 • Publizitatea.

MATERIALAK ETA LEHENGAIAK

 • Produktua ekoizteko lehengaia.
 • Ekoizpenerako eta salmentarako hornidurak.

 

 

Kostuak ezagutzeak zure produktuaren marjina kalkulatzeko aukera emango dizu, zure negozioa errentagarria izan dadin nahikoa etekin sortzeko.